top of page

Vše je o výchově

přeloženo z https://paws4udogs.wordpress.com/2012/12/10/its-all-in-how-theyre-raised/

"Všecha štěňata jsou nepopsané listy", "pokud budete se štěnětem zacházet správně, budete mít skvělého dospělého psa", pokud mají psi problémy s chováním, měli bychom vinit druhý konec vodítka".

Tyto jsou časté mylné představy, které slýchám jako trenér a jsem z nich velmi smutná. Chování je kombinace přírody a výchovy, a kdybychom měli chvilku se logicky podívat na tyto mýty, zjistili bychom, jak hloupé jsou.

Genetika ovlivňuje chování. Toto je jeden z důvodů, proč máme plemena: pokud chcete psa na práci s ovcemi, vyberete si border kolii, ne bretaňského ohaře. I přesto, že mají tito dva psi stejnou velikost a stavbu těla, u jednoho bude větší pravděpodobnost, že bude mít instinkt tuto práci vykonávat. Pořídit si border kolii, jejíž rodiče dobře pasou ještě více zvyšuje pravděpodobnost, že váš pes bude mít nezbytnou genetickou schopnost být skvělým ovčáckým psem.

V sedmdesátých letech minulého století začali Murphy a jeho kolegové studovat rozdíly mezi normálními a bázlivými liniemi poiterů. V jejich experimentech byla štěňata po bázlivých rodičích vychovávána normální matkou. U těchto štěňat se ale stále projevovala bázlivá povaha i navzdory správné socializaci a výchově.

Zajímavé je, že štěňata po normálních rodičích, která byla vychovávána bojácnou matkou se také ukázala být bázlivá. Životní prostředí také ovlivňuje chování a ani nejlepší genetika na světě nemůže vytvořit perfektního psa bez podpůrné výchovy.

Pokud věříme, že způsob, jakým je pes vychováván je výhradně zodpovědný za jeho chování v dospělosti, jak vysvětlit obrovský úspěch pitbullů z chovatelské stanice Michaela Vicka a mnoha dalších bojových činností? S jejich zanedbaností a týrání chovem bychom očekávali, že tito psi budou zlí a nepoužitelní. Přesto se mnoho z nich stalo skvělími domácími mazlíčky. Něteří závodí v aglity nebo pracují jako canisteraputičtí psi. Mnoho pittbulích nadšenců je pevně přesvědčeno o tom, že je to o tom, jak jsou psi vychováváni, přesto úspěch mnoha bývalích bojových psů ukazuje, že je to více než to. Tito úžasní pružní psi mají také genetický základ, který vysvětluje jejich schopnost překonat nepřízeň osudu.

Na druhé straně spektra mnoho z mých studentů udělalo všechno správně, přesto zápasí s agresí či úzkostí u svých psů. Určité linie zlatých retrívrů jsou známé pro své závažní bránění svých zdrojů, které se často projejí už u velmi malých štěňat. Většina mých konzultací ohledně německých ovčáků nastává, když tito psi dosáhnou věku mezi 12 - 18 měsíci a vrčí nebo napadají ostatní. Miniaturní australští ovčáci většinou přichází okolo 6-10 měsíce věku kvůli extrémnímu strachu. Majitelé teriérů mi většinou volají, když jejich pes dosáhne dospělosti a začne bojovat s dalšími psy v domácnosti. I když tyto vlastnosti mohou být běžné v mém okolí, trenéři v jiných částech země hlásí kompletně rozdílné problémy u stejného plemene díky různým liniím psů s jiným genetickým potenciálem. Viděla jsem stovky přátelských a vyrovnaných německých ovčáků, zlatých retrívrů, miniaturních australských ovčáků a teriérů v našich základních kurzech poslušnosti a školách pro štěňata.

Pravdou je, že štěňata se rodí s určitým genetickým potenciálem, který ovlivňuje, které rysy chování se u nich projeví. Ty můžou zahrnovat sociální chování psa k lidem, psům nebo ostatním zvířatům; jejich úroveň odvahy nebo bojácnosti; jejich pravděpodobnost výskytu úzkostného nebo nutkavého chování; zda jsou klidní a sebevědomí nebo nervózní neurotičtí; a mnoho dalších behaviorálních faktorů.

Pojďme se podívat na jeden rys, aby to bylo jasnější. Víme, že u psů, kteří se narodili z bázlivých rodičů je větší pravděpodobnosti, že budou bázliví a že psi s odvážnými rodiči mají větší pravděpodobnosti být také odvážní. Existuje behaviorální kontiuum s odvahou na jednom konci a bázlivostí na konci druhém. Na obrázku je znázorněno, jak by asi mohlo vypadat. Pes na levé straně spektra by byl neuvěřitelně bojácný, zatímco pes na pravém konci by byl neuvěřitelně sebevědomý. Většina psů skončí někde uprostřed a psi na obou koncích spektra představují výzvu pro své majitele.

Pes s odvážnými rodiči se rodí s potenciálem být docela odvážný. Je fyzicky schopný odvážného chování. To však nemusí nutně znamenat, že se stane odvážným psem. Pokud jeho zkušenosti jako štěněte a dospívajícího psa jsou velmi limitovány nebo má negativní, děsivé zkušenosti, může se vyvinout do bojácného dospělce díky vlivu životního prostěředí. Jeho genetický potenciál mu dal schopnost být smělý, ale jeho životní prostředí tuto schopnost nerozvíjelo.

Na druhou stranu si představte psa, který se narodí bojácným rodičům. Tento pes nemá genetický potenciál být odvážný. Dokonce i přesto, že mu bude jako štěněti a dospívajícímu psu dopřáno neuvěřitelně podporující a rozvíjecí prostředí, tento pes bude vždy tak trochu bojácný, protože fyzická schopnost být odvážný tam prostě není.

Tito psi se mohou prezentovat identicky, pokud se podíváte na jejich chování, i přes velmi rozdílnou úroveň, kterou jim jejich majitelé věnovali podpoře a rozvíjení svého štěněte. Ačkoliv geneticky odvážný pes může udělat velký posun vpřed se správnými behaviorálními intervencemi, zatímco geneticky bojácný pes se posune vpřed jen trochu nebo vůbec. To nemá nic společného s úrovní dovedností majitele každého psa, ale spíše se syrovým materiálem, se kterým každý pes začal. (To je také mimochodem důvod, proč etičtí trenéři nečiní žádné záruky: bez toho aniž by znali genetický balíček, se kterým pes začal, není žádná způsob zjistit, jaký posun vpřed může pes učinit, dokud to nezkusíme.)

Vidíte, jak velmi nefér jsou tvrzení o tom, jak "Je vše jen o výchově" pro skvělé majitele psů z více obtížnějším základem? Jen proto, že Váš pes zmáknul povahový test neznamená, že jiný pes může také a domýšlení, že je to vše díky majiteli je nerealistické a vyloženě kruté. Pravidelně pracuji s úžasnými lidmi, kteří dělají s obtížnými psy vše, co mohou a rčení o "ujití míle v něčích botách" se použitelný pro jejich situaci. Jako kdyby život a trénink s více obtížnými psy nebylo dost, tito lidé jsou často vystaveni připomínkám a náznakům, že pokud by byli lepšími psovody, lepšími trenéry, nebo lepšími vůdci, jejich pes by byl úplně v pohodě. Toto není pravda, je to neuvěřitelně zraňující a je třeba to zastavit.

bottom of page