Úvaha o chovu

Skvělý článek od pana Macha, který se kynologii věnuje již od roku 1978. Je to několikanásobný účastním mistrovství světa a rozhodčí pro výkon a exteriér. Úvaha je sice psaná pro plemeno belgický ovčák – malinois, nicméně můžeme si v ní představit i kterékoliv jiné plemeno – tedy i naši border kolii :)

( článek byl sepsán bezprostředně po členské schůzi CMC, konané 31.1.2009 pozn.redakce)

Chovatelé, kterým jde opravdu o plemeno a jeho zkvalitňování se řídí základním chovatelským pravidlem, které zní: Chová se pouze na nadprůměrných jedincích.

Nebuďme však bláhoví, abychom si mysleli, že všichni se tímto pravidlem řídí a budou řídit. Přestože je tato zásada většině majitelů a chovatelů jasná, resp. by měla být jasná, přesto musí existovat chovatelské normativy, které by pomohly usměrňovat chov a byly by takovým hlídačem dodržování výše uvedených zásad. Jenom připomenu, že pokud bychom se všichni chovali tak jak máme, pak bychom žádné normativy, řády a vlastně ani zákony nepotřebovali. Jenomže to je taková utopie, asi jako komunismus. Chovatelské normativy se nemohou tvořit podle „psů, které máme na dvorku“, ale musíme se oprostit od příliš subjektivního pohledu na věc a snažit se vidět i do budoucnosti.

Na členské schůzi se objevovaly různé názory na chovatelské podmínky, resp. na podmínky pro zařazování do chovu. Někteří byli pro to, aby každý pes zařazovaný do chovu měl aspoň všestrannou zkoušku z výkonu prvního stupně, jiní chtěli uznávat zkoušky záchranářské, stopařské, obedienci, pastevecké, agility, služební (policie, vězeňské či jak se správně jmenují) a další. Někteří argumentovali tím, že zkoušky se dají udělat poctivě, ale také méně poctivě (slušně řečeno). Další zase namítali, proč nutit lidi dělat zkoušky, když někdo na výcvik nemá vlohy či má chatrné zdraví, nejsou figuranti, výcvik je drahá záležitost… Další z argumentů bylo tvrzení, že zpřísnění dosavadních podmínek bude mít za následek odliv našich členů do druhého klubu atd. Zkrátka, co člověk, to jiný názor. Předem je potřeba si uvědomit ve standardu uvedené vlastnosti, jaké by každý jedinec zařazovaný do chovu měl splňovat. Na to bychom nikdy neměli zapomínat. Ať už nakonec budou schváleny jakékoli podmínky, je nutné si uvědomit, že v žádném případě nelze vyhovět všem majitelům psů, kteří přivedou své psy na bonitaci. Vždy se najde někdo, kdo má zrovna doma psa, který nesplní nastavená pravidla a jeho zvíře nebude chovné. To ale samozřejmě neznamená, že by neměl mít svého psa rád a měl by se ho zbavovat.

Při této příležitosti položím však řečnickou otázku: Proč by každý jedinec měl být zařazen do chovu?? Lidsky chápu, že někdo má doma např. jedince, který třeba v obýváku krásně panáčkuje, podává packu a dělá další zajímavé kousky, ale kdyby tohoto psa majitel přivedl do cizího rušného prostředí, tak pes stáhne ocas mezi nohy, rozklepe se jako ratlik a nemít psa připnutého na vodítku, tak ho majitel už hodně dlouho nemusí vidět. Všem majitelům, kteří mají psa rádi fandím, ale např. takovýto pes v chovu určitě nemá co dělat. Jaké potomky může zplodit, resp. jaké povahové vlohy může dále předávat?? Argumenty, že druhý partner s chovného páru povahu „určitě udrží“ je velmi laická a neopodstatněná. Všichni chovatelé určitě vědí, že v chovu platí genetické zákony; tedy, že každý z obou partnerů se podílí přesně 50% na vzniku nového života – štěněte a jeho genetické výbavě. Pes má 78 chromozomů (39 párů), z nichž 39 pochází od „otce“ a stejný počet od „matky“. Samozřejmě, že nelze dopředu přesně určit na kterém znaku se bude podílet „otec“ a na kterém „matka“… Ale to jsem nyní hodně odbočil a tak se vraťme k původnímu tématu.

Jak jsem již napsal, nebude možné vyhovět všem majitelům, kteří chtějí mít chovného jedince; leda, že by… Leda že bychom všechno zrušili a všem štěňatům, kterým se vystavuje Průkaz původu, dala plemenná kniha razítko „chovný“. Předpokládám, že všichni chápeme, že „tudy cesta nevede“. Z toho všeho vyplývá, že nějaké podmínky a nějaká pravidla být musí!! Ale jaká??

Chtěl bych připomenout ještě jednu zásadní věc. Povaha se nedědí; dědí se povahové vlohy! Pro ty, kteří nevidí mezi termínem povaha a povahové vlohy rozdíl, připomenu ten zásadní rozdíl. Povahová vloha je vloha, která je geneticky podmíněná a tato je psu vrozená. Na této vloze se spolupodílí oba jedinci z chovného páru již v okamžiku samotného početí. Povaha u každého jedince je pak dána jednak povahovými vlohami, působením prostředím a životními zkušenostmi. Působení prostředí a zkušenosti mohou být pro psa samozřejmě pozitivní, ale také negativní. Pro chov mají samozřejmě význam pouze povahové vlohy, které rodiče předají svým potomkům. Z toho jednoznačně vyplývá, že zkoušky se nedědí!! Pro chov je proto velmi důležité co možná nejpřesněji rozlišit to, co je u psa vrozeno a co je jen výsledek působení prostředí a životních zkušeností. Musím říci, že toto je ale úkol hodně obtížný. Uvedu příklad. Dcera měla malou kníračku. Byla to moc šikovná fenka s výbornou povahou. Fenku cvičila, střelba ji vůbec nevadila. Jednoho dne však nad námi explodoval rodinný domek (plyn). Byl to neuvěřitelně intenzivní výbuch, v jehož důsledku se nám vysypala řada oken a popraskaly všechny stropy. Od té doby se fenka bála střelby. A nyní suďte… Ale to byl extrémní příklad.

Ještě bych se chtěl vyjádřit k argumentu o možném odlivu našich členů z Klubu. Tyto argumenty nepovažuji za úplně racionální a hodné zřetele. Buďto Klubu jde jen o peníze a nebo jeho činnost je zaměřena na daleko ušlechtilejší cíle. Chápu, že Klub potřebuje na svoji činnost finanční prostředky, ale vše má své hranice. Pokud by strach z případného úbytku členských příspěvků byl jediným důvodem k tomu, abychom prováděli populistická rozhodnutí, pak je to velmi smutné. Tak jako všichni, musí i Klub hospodařit prostředky, které se mu podaří shromáždit. Základní ekonomické pravidlo, že výdaje mohou být maximálně do výše příjmů platí všude. Za dobu svého pejskaření jsem byl svědkem několika ústupků v podobné rovině a všechny se časem ukázaly nebo ukazují jako kontraproduktivní a přijatá opatření jako krátkozraká.

Poprvé to bylo ještě za dob Svazarmu, kdy chov plemene řídila tzv. chovatelská skupina. Pro každé plemeno byla samozřejmě jen jedna. Argumentem na nutnost neustálého změkčování chovatelských a bonitačních podmínek byli „bezpapíráci“. Někteří si mysleli, že změkčením chovatelských a bonitačních podmínek se přestanou „bezpapíráci“ vyskytovat. Samozřejmě, že „bezpapíráci“ nevymizeli a jejich počet byl prakticky pořád stejný. Jediným efektem bylo to, že povaha, resp. žádoucí povahové vlohy, kterými bylo plemeno pověstné, se pomalu ale jistě začaly vytrácet. Těm, kteří se aspoň trochu orientují v genetice, je jasné jak se velmi snadno „zaneřádí chov“ nežádoucími znaky a jakým obrovským problémem je tohoto „zaneřádění“ se zbavit. V zájmových chovech, jakým chov psů bezesporu je, je to téměř nemožné. Tím spíš, pokud se chová „na všem“ a neprovádí se chov, ale pouze množení. Nevím, jestli mám vysvětlovat rozdíly mezi chovem a množením, ale předpokládám, že toto určitě všichni vědí.

Podruhé to bylo v době po rozštěpení jednotného chovatelského klubu. Byl prosazován stejný argument – strach z odlivu členů. Byla obava že nastane odliv členů proto, že v druhém klubu byly nastoleny výrazně snažší podmínky pro zařazování do chovu a pro vlastní chov. Tak se začalo ustupovat a změkčovat chovatelské a bonitační podmínky. Místo bonitace se psi zúčastňují již jen popisné přehlídky, takže se chová prakticky na všem co má čtyři nohy. Tento přístup k chovu byl a je dle mého názoru další ránou pro plemeno, z níž se bude jen těžko vzpamatovávat, jestli se vůbec někdy vzpamatuje…

Proto buďme rozumní a obezřetní při návrzích a rozhodování o tom na čem a s čím budeme chovat. Pro chovatele práce v podstatě končí předáním štěňat novým majitelům, jenomže… Tady je potřeba si uvědomit, že belgický ovčák a zvláště malinois (... anebo border kolie) je pracovní plemeno a jako takové by mělo mít žádoucí vlohy (viz popsaná povaha ve Standardu), abychom my, kteří se staneme majiteli těchto štěňat s nimi mohli cvičit nebo je používat k účelům, ke kterým byli vyšlechtěni. Chovatel dopředu vesměs neví, kdo z nových majitelů bude chtít cvičit (týká se všech kategorií, a to ať všech kynologických sportů nebo služebního výcviku) nebo je používat v praxi např. k ochraně majetku či stáda apod. Proto by se zejména chovatelé, představitelé Klubu a všichni kdo ovlivňují nebo mohou ovlivnit chov, měli snažit, aby všechna narozená štěňata co možná nejvíce splňovala požadavky standardu a měla žádoucí povahové vlohy pro všestranné použití, tak jak je uvedeno ve Standardu.

Chov - Chov je cílevědomá plemenitba, respektující zásady genetického zdraví jedince a populace.

Chovatel - Chovatel je majitel nebo držitel chovné feny, provádějící chov, tedy provádějící cílevědomou plemenitbu.

Chovatelský cíl - Chovatelským cílem je záměr chovatele, proč chce uskutečnit krytí. Chovatelský cíl ovlivňuje výběr chovného páru. V zájmových chovech, jakým bezesporu chov psů je, chovatel vybírá pouze chovného psa - plemeníka. Chovatelským cílem by mělo být zlepšování populace plemene. Protože pro některé chovatele je toto příliš abstraktní pojem, pak cílem by mělo být aspoň vyšlechtění kvalitativně lepších jedinců (potomků) než je chovná fena - matka. Pojem "kvalitativně lepší jedinci" může být velmi široký. Důležité je, jak tento pojem, resp. náplň tohoto pojmu vnímá chovatel resp. chovatelé určitého plemene. U některého plemene se soustřeďují více na morfologické znaky, u jiného na genetické zdraví a genetickou variabilitu a u pracovních a loveckých plemen také a nebo zejména na užitkové vlastnosti.

Morfologické znaky - Morfologické znaky jsou vnější znaky, které jsou viditelné a tvoří exteriér psa. Morfologické znaky jsou popsány ve standardu každého plemene. Každé plemeno má jiné typické morfologické znaky pro stejnou část těla. Tyto morfologické znaky charakterizují každé plemeno či jeho variety; např. formát těla je u některého plemene kvadratický, zatímco u jiného plemene se vyžaduje formát obdélníkový a pod. Znakem je buď určitá vnější část těla (např. tvar hlavy, tvar nebo barva oka, ale také velikost a pod.) a nebo znakem může být i korelace (vzájemná souvislost) jiných znaků. Jako příklad si uveďme paralelnost linie čela a nosního hřbetu, zaúhlení hrudních končetin a nebo také jen úhel, který je tvořen postavením lopatky a kosti ramenní a pod.

Užitkové vlastnosti - Užitkové vlastnosti psa charakterizují jeho vlohy pro druh práce nebo použití, pro které byl a je šlechtěn. Vlohy pro stopování charakterizují psa stopaře, lovecké vlohy psa loveckého, vlohy pro obranu charakterizují např. psa služebního, obranářského a pod. A opačně; pes pracovního plemene, u kterého vymizely vlohy pro obranu a jsou u něho silně vyvinuté sociální vazby k člověku není sice vhodný jako pes služební či obranný, ale je velmi vhodný pro canisterapii a pod.

Volba chovného psa (plemeníka) - Jak jsme již řekli, v chovu psů v našich podmínkách se neprovádí volba chovného páru, ale pouze volba chovného psa. Je to dáno tím, že chovatel má doma určitý chovný materiál, zpravidla jednu chovnou fenu (vyjímečně více), na které by chtěl uskutečnit vrh. Volba chovného psa má pro chov a splnění chovatelského cíle veliký význam. Zatímco kvalita chovné feny je pro chovatele jednou daná, tak volbou vhodného plemeníka může chovatel pozitivně, ale také i negativně ovlivnit výsledek tohoto spojení - páření, tedy novou generaci. Volbu chovného psa můžeme dělit na stejnorodou a různorodou.

Stejnorodá volba - Je taková volba, kdy se chovný pes a chovná fena shodují v určitých žádoucích šlechtěných znacích (rozuměj morfologické znaky). Základní pravidla stejnorodé volby jsou: "stejný se stejným = stejný" a nebo "lepší s lepším = lepší".

Různorodá volba - Je zcela opačná volba než volba stejnorodá. Při ní se vychází ze základního pravidla: "horší s lepším = zlepšení".

Vyrovnávací metoda - Tuto metodu používají chovatelé nejčastěji. Při této metodě se odchylka určitého znaku chovné feny vyrovnává volbou psa se znakem s opačnou odchylkou. Uvedu typický příklad. Majitel feny malého vzrůstu volí psa velkého až přerostlého v domnění, že bude fungovat pravidlo: "Malý s velkým = průměrný". Jenomže v chovu toto pravidlo vůbec nefunguje. Ve vrhu jsou potom jedinci malí a velcí, ale středně velcí nikoli. Jako další příklad uvádím případ, kdy chovatel se snaží vyrovnat vady v postoji hrudních končetin (např. fena má široký postoj) volbou psa s úzkým postojem těchto končetin. Tak jako v předchozím případě, ani v tomto případě se očekávání chovatele nenaplní. Většinou se uplatní větší vliv jednoho jedince z tohoto chovného páru; podle toho se objeví počty štěňat s tou kterou odchylkou od normálu. Normální velikost a nebo postoj (druhý příklad) se sice může objevit, ale zcela náhodně a ojediněle. Použití vyrovnávací metody není teoreticky ani prakticky podložené. Správný chovatel volí k feně s nedokonalostí v určitém znaku plemeníka - chovného psa, který má požadovaný znak nebo vlastnost typickou pro dané plemeno.

Určitě někteří z Vás namítnou, že určitý jedinec sice může vykazovat některé žádoucí znaky či vlastnosti, ale to ještě neznamená, že je bude přenášet. To máte naprostou pravdu. Proto si musíme vysvětlit další důležité zákonitosti a termíny.

Dědičnost - Dědičností rozumíme schopnost potomstva opakovat znaky nebo vlastnosti po některém z rodičů nebo starší generaci.

Genotyp - Genotyp je soubor všech genů určitého jedince. Ani dnešní věda dosud neumožňuje znát skutečný genotyp jednotlivých zvířat.

Fenotyp - Fenotyp je soubor všech pozorovatelných znaků a vlastností jedince. Je to výsledek působení prostředí na každého jedince, resp. na jeho genotyp. Fenotyp je vše co na jedinci vidíme a nebo co jsme schopni změřit zvážit a podobně. Určitě všichni vědí, že na výstavách a bonitacích se posuzuje jen a právě pouze fenotyp.

Když už jsme "zabředli" do genetiky, měli bychom si vysvětlit i několik další velmi důležitých pojmů a termínů, jako je heterozygot, homozygot, dědivost, dominance, recesivita, selekce a její druhy, selekční tlak a další, ale to bychom se opět vzdalovali od merita věci. Věřím, že tyto termíny a jejich praktický význam v chovatelské práci je zejména chovatelům dostatečně znám. Pro správné pochopení mého výše uvedeného tvrzení si musíme také něco říci o hodnotě psa.

Hodnotu konkrétního jedince nelze jednoduše vyjádřit (nemám samozřejmě na mysli vyjádření v penězích, ale hodnotu z hlediska chovatelského), protože kritéria pro stanovení jeho hodnoty jsou různá.

Hodnota rodokmenová je určována rodokmenem. Z rodokmenu (u nás se nazývá Průkaz původu psa) můžeme zjistit předky konkrétního jedince, a to obvykle až do 4. generace. Z uvedených informací můžeme zjistit mj. dosažená výstavní ocenění, dosažené zkoušky, účast na mistrovských soutěžích, stupeň dysplazie a barevný ráz - varietu a další. Při znalosti předků uvedených v rodokmenu, jejich dalších potomků a sourozenců můžeme předpokládat více či méně úspěšně pravděpodobnost výsledku použití tohoto jedince v chovu. V neposlední řadě z rodokmenu zjistíme také použité metody plemenitby a zároveň si můžeme vypočítat koeficient příbuznosti na společného předka či předky.

Hodnota užitková - Využíváním nebo možností využívání jedince, upevňováním povahových vloh výcvikem (pro hlídání stáda, služebním, sportovním, agility, obedience a dalších druhů), skládáním zkoušek, účastí na soutěžích či mistrovství se zvyšuje užitková hodnota jedince. Pro někoho má jedinec vyšší hodnotu pokud hlídá stádo, pro jiného, že se zúčastňuje mistrovství v agility, zatímco pro jiného má vyšší užitkovou hodnotu jedinec, který složí zkoušku např. ZVV3. Pokud chce chovatel zlepšit výkonnost potomků v pachových pracech, bude mít pro něho vyšší užitkovou hodnotu pes, který dosahuje vynikajících výsledků ve "stopařině" než pes, který dosahuje vynikajících výsledků např. v agility. Záměrně nepoužívám příměr se sportovní kynologií dle IPO, aby nemohlo dojít ke zkreslování významu tohoto textu.

Chovná hodnota - Okamžikem splnění podmínek chovnosti a zařazením do seznamu chovných jedinců získává jedinec hodnotu chovnou. Chovná hodnota je tvořena jednak součtem hodnoty rodokmenové, užitkové a také výsledkem uchovnění (výsledkem bonitace, stupněm dysplazie atd.). Jedinec má určitou chovnou hodnotu, ale ještě není známo, do jaké míry uvedenou kvalitu předá svým potomků