top of page

Podmínky pro uchovnění BOC v Česku

Border kolie se aktuálně dá chovat pod dvěma kluby, kde každý má trochu jiné podmínky, ale chovnost si navzájem uznávají. 

Přehled konkrétních podmínek k červenci 2023:

Požadavky pro chovnost
BCCCZ
KCHMPP
Klub
Boder Collie Club CZ
Klub Chovatelů Málopočetných Plemen
Web
https://www.bcccz.cz/
https://www.kchmpp.cz/
Rentgeny (RTG)
Kyčle (DKK), max. C/C nebo Boreline. Lokty (DLK), max. 2/2 a ramena (OCD) s jakýkoliv výsledkem. Vyfoceno může být kdekoliv, vyhodnocení pouze u MVDr. Ekra (Hradec Králové) nebo americké OFA. Min. věk 12 měsíců.
Kyčle (DKK) maximálně 2/2 (C/C) včetně, minimální věk 12 měsíců. Vyfoceno a posouzeno může být kdekoliv.
Oči (DOV - dědičné oční vady)
Vyhotovené od pana MVDr Beránka (Pardubice nebo Praha) s výsledkem "prostý". Minimální věk 12 měsíců a ne starší 2 let u psa a 3 let u feny.
Vyhotové od jakéhokoliv lékaře s aprobací s výsledkem "prostý", minimální věk 12 měsíců a ne starší 2 let (3 roky v případě genetického vyšetření).
Výstava
Není vyžadováno.
Známka minálně VD (velmi dobrá) z klubem pořádané výstavy (Krajská, Klubová nebo Speciální), z jakékoliv třídy kromě dorostu.
Zkoušky, pracovní nebo povahový test
Není vyžadováno.
Není vyžadováno.
Genetický profil
Je vyžadován. Pozor, změna k září 2023 - ISAG 2006 (STR markery) nahrazen ISAG 2020 (SNPs). **
Není potřeba.
Genetické vyšetření
Není potřeba - je potřeba až pro uskutečnění vrhu.*
Není potřeba - je potřeba až pro uskutečnění vrhu.*
Členství v klubu
Není potřeba - znamená ale levnější poplatek za bonitaci (členem musíte být už dva měsíce předem)
Je potřeba. Uchovnit jako nečlen lze po zažádání o výjimku 2 měsíce přededem se spec. smlouvou
Bonitace
Absolvování bonitace - již k bonitaci je potřeba doložit vše výše. Bonitace je popisná, vyřazuje se za vyřazující vady dle standardu a za součet samostatně nevylučujících vad, které popíše rozhodčí. Klíč k vylučujícím součtům na webu BCCCZ.
Absolvování bonitace - již k bonitaci je potřeba doložit vše výše. Bonitace je popisná, vyřazující jsou vady dle standardu plemene.

*Genetické vyšetření - co se uznává

Border kolie se dá geneticky testovat na množství nemocí a tím se jim tak vyhnout u potomstva. Pro uchovnění psa nejsou tyto testy potřeba, pro uskutečnění vrhu však už ano. Oba kluby vyžadují, aby byl alespoň jeden z rodičů DNA CEA a TNS normal. Zádrhel ale nastává v tom, ze kterých laboratoří se vám tyto testy uznají. 

Přehled uznávaných laboratoří k červenci 2023:

Laboratoř
Dostupné testy
Metoda
Vzorek
Výsledky uznává
Areditace
Genomia
Balíček: CEA + DM (SOD1A) + GG + IGS + MDR1 + NCL5 + RS + SN + TNS
PCR
krev nebo stěr sliznice ústní dutiny
ČMKU, KCHMPP, BCCCZ
wix:document://v1/ugd/954070_81f030d48b404802b6f3a4fb2b6df089.pdf/Genomia_ISO.pdf
Laboklin
Balíček: CEA + IGS + MDR1 + Raine + SN + NCL + TNS + GGD
PCR
krev nebo stěr sliznice ústní dutiny
ČMKU, KCHMPP, BCCCZ
MyDogDNA
Veškeré testy jako balíček výše + dalších 260 genů + EAOD****
SNP čip
krev nebo stěr sliznice ústní dutiny
ČMKU, KCHMPP
wix:document://v1/ugd/954070_ab3352666a724e518eb0e0cd30bedcf7.pdf/MDD_CLIA_ISO_merged.pdf
Embark
Veškeré testy jako balíček výše + dalších 200 genů + genetické COI
SNP čip
stěr sliznice ústní dutiny
ČMKU, KCHMPP
wix:document://v1/ugd/954070_26be1985ebe743fa9298978334ed96bf.pdf/Embark_CLIA_ISO_merged.pdf

**Problematika genetických profilů

Genetické profily slouží především k prokázání toho, že rodiče, kteří jsou uvedeni v rodokmenu psa, jsou opravdu jeho rodiče. Aby toto ale bylo možné ověřit, je potřeba mít rozsáhlou databázi genetických profilů. Následně lze za poplatek požádat laboratoř o ověření (toto není možné vyčíst z certifikátu, který vám laborka vystaví po otestování vašeho psa). Klub BCCCZ požaduje genetické profily bonitovaných psů (na náklady majitelů) od roku 2021. Klub KCHMPP je nepožaduje. Aspirace je tedy taková, že za pár let bude klub BCCCZ schopen poznat, že někdo z chovatelů v Česku podváděl při krytí a uvedl v rodokmenu jiného otce. U psů pocházejících ze zahraničního krytí nebo psů importovaných toto nebude možné - anebo bude nutno si (na náklady chovatele či majitele) krycího psa nebo rodiče importovaného psa nechat otestovat. K ověření pravých rodičů psa bude potřeba mít i papírový souhlas majitelů matky a otce vašeho psa. Toto ověření je také zpoplatněno (nyní ještě není jasné, zda ověření bude také hradit majitel psa, nebo na něj bude přispívat klub). 

Klub BCCCZ vyžaduje od roku 2021 testování genetických profilů podle panelu ISAG 2006, všechna doposud testovaná zvířata jsou tedy testována tímto panelem. Od roku 2020 je ale již k dispozici nová metodika testování genetických profilů - ISAG 2020. Bohužel jsou výsledky z těchto dvou testování nekompatibilní díky metodice, kterou jsou prováděné (ISAG 2006 pomocí STR markerů, ISAG 2020 pomocí SNP markerů). Do budoucna se ve světě očekává úplný přechod pouze na ISAG 2020 a ISAG 2006 se již nebude používat. Dá se tedy očekávat, že i pokud bude mít klub BCCCZ k dispozici již nějakou databázi genetických profilů, budou se muset v budoucnu  veškerá zvířata přetestovat podle nové metodiky, protože výsledky obou testovacích metod se nedají porovnat. Kdo bude toto přetestování hradit a kdy (a jestli) bude klub BCCCZ přecházet na novější metodu testování zatím není jasné.

ISAG 2020 je dostupný jako dva panely. K ověření rodičovství stačí pravděpodobně jen jeden panel, nicméně k určení heterozygosity (genetické rozmanitosti) bude pouze jeden panel nedostatečný. Většina laboratoří testuje oba panely zároveň, nicméně je dobré si ověřit, že vámi vybraná laboratoř testuje panely oba.

Novinky k září 2023: Klub BCCCZ bude od ledna 2024 uznávat testy pouze pomocí ISAG 2020. Výjimkou bude na bonitacích dále uznán i genetický profil podle ISAG 2006, pokud byl test přijat ke zpracování do 30.9.2023. Otestovaných jedinců do této doby se žádná změna netýká.
 

***Popisná přehlídka na bonitaci

Exteriér je aktuálně, společně se zdravotními testy, jediným kritériem pro zařazení borderek do chovu. U obou klubů se provádí posouzení pomocí tzv. popisné přehlídky. Psa předvedete ve výstavním kruhu, kde ho rozhodčí exteriéru ohodnotí. Proto velmi záleží na tom, jak svého psa převedete a jak je připraven. Každý pes je v kruhu sám, ale musí si nechat prohlédnout skus a zuby, u psů varlata, nechat se různě osahat a klusat vedle vás, když ho předvádíte v pohybu. Výsledek tohoto posouzení je zanesen na bonitační kartě. Ta vypadá u obou klubů velmi podobně - pro každou posuzovanou část exteriéru (tj. úhlení končetin, záď, pohyb a pod.) dostane pes zapsáno, zdali je ona část podle rozhodčího v pořádku, nebo zdali vidí nějakou odchylku od standardu a jak moc velká tato odhylka je. Výsledek je pak zapsán v bonitační kartě pomocí bonitačního kódu. Tento kód pak nadále v chovu nikde nedokládáte, kluby nevydávají žádné statistiky, slouží tedy jen jako informace. Na základě bonitace pak obdrží pes výsledek, zdali je chovný, nebo nechovný. 

Výsledky bonitací a jednolivých psů zveřejňuje pouze klub BCCCZ, který současně ještě k těmto výsledkům přikládá dokumentaci bonitovaných psů na fotografiích a videích. 

Náhled bonitačních karet obou klubů můžete najít zde:

Statistiku výsledků bonitací kluby nezpracovávají. Podrobnou statistiku klubu BCCCZ (data od KCHMPP nejsou dostupná) k lednu 2023 poskytla paní Tučímová:​

Období
Bonitováno psů
Neuspělo
Neuspělo pro vylučující vady
Neuspělo pro soubor vad
leden 2020 - leden 2023 (3 roky)
630
56 (8,9%)
12 (1,9%)
44 (9%)
leden 2010 - leden 2020 (10 let)
1637
32 (1,9%)
23 (1,4%)
9 (0,6%)
celkem leden 2010 - leden 2023 (13 let)
2267
88
35
53

Z tabulky vyplývá, že za poslední tři roky (leden 2020- leden 2023) se rapidně navýšil počet psů vyloučených z chovu na základě součtu vad. Toto může být buď v důsledku zpřísnění posuzování anebo rapidního zhoršení exteriérových kvalit bonitovaných jedinců. 

****EAOD

Předčasná hluchota u border kolií začala být ve světě tématem zhruba od roku 2019. Jde o onemocnění, které se projeví plnou nebo částečnou hluchotou ve věku od 1 do 8 let. Nejedná se tedy o hluchnutí v důsledku stáří. V současné době se stále přesně neví, čím je tato hluchota způsobena. V roce 2012 byla publikována studie, která uvádí recesivní dědičnost a na základě které začalo množství laboratoří (Orivet, VHLGenetics, GenoCan,..) nabízet genetické testy. Od roku 2019 se na trhu objevil další test na EAOD u MyDogDNA (MDD), který uvádí, že testuje jiné markery, než ostatní laboratoře. MDD tento test vyvýjí ve spolupráci s univerzitou Helsinky. I když stále nevyšla žádná publikace a nebyla objevena kauzální mutace, z aktuálních informací z probíhajícího výzkumu vyplývá, že k hluchnutí dochází opravdu jen u psů s výsledkem "at risk". 

České kluby zatím nevydaly žádné stanovisko k testování nebo netestování EAOD, ačkoliv světová populace chovatelů považuje tento test (od MDD) již téměř za standard. Nicméně americká HEF, která iniciovala nový výzkum hluchoty, se také ve prospěch tohoto testování oficiálně nevyjádřila.

bottom of page