top of page

Darování vzorku pro výzkum genetiky psů

Pokyny pro majitele

  1. Vytiskněte tento PDF dokument

  2. Domluvte si schůzku s veterinářem nebo kvalifikovanou osobou, která je oprávněna odebrat vzorek krve.

  3. Prohlášení o souhlasu:

Souhlasím s tím, že údaje a vzorový materiál výše uvedeného zvířete mohou být použity pro vědecké výzkumné projekty. Data a zbytky vzorku se stanou majetkem Univerzity v Bernu.

Místo, Datum: ______________________________________  Podpis: _______________________

  • Zašlete vzorek v papírové bublinkové obálce při pokojové teplotě spolu s tímto dokumentem na adresu:

Institute of Genetics
University of Bern
Bremgartenstrasse 109a
CH-3001 Bern

  • Prohlášení pro mezinárodní zásilky

- obsah: Kód HS 0511.99.85
- zvířecí vzorek pro výzkum, neinfekční
- UID/EORI DE4444 0643 7447 453
- DIČ Univerzita Bern CHE-115.250.351
- hodnota 1 €, 1 £ nebo 1 $

Pokyny pro veterináře/kvalifikovanou osobu odebírající krev

- 5 ml EDTA krve (min. 2 ml)
- označení číslem zápisu psa:
- Datum odběru vzorku/Entnahmedatum:

NHSB 3315871

Vzorek zašlete při pokojové teplotě spolu s tímto dokumentem.

Instructions for the lab

Complete the data in the appropriate file.


Breed:


Enter the following details:
- Name of the dog:
- Registration number:
- Date of sample: see above
- Date of receipt:
- Entered by:
- leave all other fields blank


The blood sample is then aliquoted and frozen at -20°C.

Whippet

Hotstepper's Angel of Love

NHSB 3315871

Folgende Angaben registrieren

Probe in die entsprechende Datei eintragen.


Rasse:


Folgende Angaben registrieren:
- Name des Hundes:
- Zuchtbuchnummer:
- Entnahmedatum: siehe oben
- Eingangsdatum:
- eingetragen von:
- alle anderen Felder leer lassen


Anschliessend die Blutprobe aliquotieren und bei -20°C
einfrieren.

Whippet

Hotstepper's Angel of Love

NHSB 3315871

bottom of page